سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان

  • Post category:News

سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان ، ماتی زبانانی میان استمانی روچ ءِ درگتء نبشتانک ، براھیم جوانسال بگٹیءِ یاتء سازءُ زیملی دیوان، دودءُ زانشی کسمانکُک پیش کنگ بوتگ انت۔…

Continue Readingسیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان